Gå til innhold
Meny

Arbeidstidsordning (skift/turnus)

Kunnskap fra forskning viser at både skift- og nattarbeid kan ha negative konsekvenser søvn, helse og sikkerhet.

I norsk arbeidsliv brukes begrepet skiftarbeid om arbeidstidsordninger der ansatte arbeider om dagen, kvelden og natten etter bestemte arbeidsplaner. Turnusarbeid viser i Norge til ordninger der bemanningsbehovet varierer i løpet av døgnet, blant annet i helsevesenet. I forskningslitteraturen opererer man ikke med dette skillet, og som regel inkluderes også andre arbeidstidsordninger som avviker fra ordinær dagtid 06–18 arbeidsdag.

Arbeidstidsordninger som innebærer nattarbeid og tidlige morgenskift, gir redusert søvn [1] og kan bidra til å øke risikoen for å utvikle helseplager og sykdom. Årsakssammenhengene er kompliserte og antas å involvere både atferdsmekanismer som endret spisemønster og mindre mosjon, og ulike fysiologiske mekanismer som endret metabolisme (stoffskifte) og endret immunfunksjon knyttet til forstyrret søvn og døgnrytmeforstyrrelser [1][2]. Skiftarbeidere som også ofte jobber nattskift, er rapportert å ha en mulig økt risiko for metabolsk syndrom, en fellesbetegnelse for en samling risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2  [3] [4] og hjerte- og karrelatert sykdom [5]. Forskningen indikerer også at skiftarbeidere synes å ha økt risiko for plager og sykdommer i mage og tarm og diabetes [6][7]. En samleanalyse av forskningslitteraturen konkluderer med en mulig sammenheng mellom skiftarbeid og økt risiko for depresjon blant kvinner [8]. Bildet er likevel ikke helt entydig, og i studier av sykepleiere og liknende profesjoner finner man ikke støtte for en slik sammenheng [9].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Kecklund, G., Axelsson, J. Health consequences of shift work and insufficient sleep.BMJ. 2016;355:i5210

  2. Antunes, L. C., Levandovski, R., Dantas, G., Caumo, W., Hidalgo, M. P. Obesity and shift work: chronobiological aspects.Nutr Res Rev. 2010;23(1):155

  3. Canuto, R., Garcez, A. S., Olinto, M. T. Metabolic syndrome and shift work: a systematic review.Sleep Med Rev. 2013;17(6):425

  4. Watanabe, K., Sakuraya, A., Kawakami, N., Imamura, K., Ando, E., Asai, Y., Eguchi, H., Kobayashi, Y., Nishida, N., Arima, H., Shimazu, A., Tsutsumi, A. Work-related psychosocial factors and metabolic syndrome onset among workers: a systematic review and meta-analysis.Obes Rev. 2018;19(11):1557

  5. Torquati, L., Mielke, G. I., Brown, W. J., Kolbe-Alexander, T. Shift work and the risk of cardiovascular disease. A systematic review and meta-analysis including dose-response relationship.Scand J Work Environ Health. 2018;44(3):229

  6. Knutsson, A., Kempe, A. Shift work and diabetes–a systematic review.Chronobiol Int. 2014;31(10):1146

  7. Chang, Wen-Pei, Peng, Yu-Xuan Differences between fixed day shift workers and rotating shift workers in gastrointestinal problems: a systematic review and meta-analysis.Industrial health. 2021:2020

  8. Torquati, L., Mielke, G. I., Brown, W. J., Burton, N. W., Kolbe-Alexander, T. L. Shift Work and Poor Mental Health: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies.Am J Public Health. 2019;109(11):e13

  9. Angerer, Peter, Schmook, Renate, Li, Jian 839 Longitudinal associations of shift work with depressive disorders–a systematic review and meta-analysis.. 2018