Gå til innhold
Meny

Lange arbeidsuker

Lange arbeidsuker og -dager kan har negative konsekvenser for sikkerheten på arbeidsplassen og de ansattes helse.

Lange arbeidsdager og mangel på pauser kan før til nedsatt yteevne og redusert funksjon og årvåkenhet, noe som igjen kan bidra til økt risiko for feilhandlinger og arbeidsskader. Lange arbeidsuker og arbeidsdager øker ifølge to litteraturgjennomganger risikoen for arbeidsskader [1][2]. En samleanalyse av relevante studier indikerer at risikoen for arbeidsulykker øker fra og med den niende arbeidstimen sammenliknet med en åtte-timers skiftordning, men man ser en tydeligst effekt ved lange arbeidsøkter utover tolv timer. Hyppige pauser ser ut til å redusere risikoen, og det er indikasjoner på at ulykkesrisikoen øker for hver halvtime som har gått siden forrige pause [2]. Forskningslitteraturen viser også at lange arbeidsuker kan medføre økt risiko for negative graviditetsrelaterte utfall [3].

Lange arbeidsuker, som i forskningslitteraturen ofte er definert som 55 timer eller mer per uke, er relatert til en mulig forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom og slag [4][5][6]. Globalt anslås det at om 745 000 dødsfall grunnet iskemisk hjertesykdom og hjerneslag kombinert kan tilskrives denne eksponeringen [7].  Årsaksmekanismene som knytter lange arbeidsuker til hjerte- og karsykdom er ikke avklart.  To mulige årsaksveier diskuteres i litteraturen. Den første er gjennom biologiske reaksjoner på psykososialt stress, hvor lange arbeidsuker over tid kan føre til en vedvarende frigjøring av stresshormoner som over tid kan ha en negativ innvirkning på de kardiovaskulære systemene. Den andre veien er gjennom uheldige atferdsreaksjoner på stress som skadelig alkoholbruk, usunt kosthold, røyking,  fysisk inaktivitet og redusert søvn,  som hver for seg kan bidra til å øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. Langer arbeidsuker er også diskutert som en mulig årsak til psykiske helseplager , men en samleanalyse av forskingslitteraturen konkludere med at man finner en  svak, men usikker sammenheng mellom lange arbeidsuker og risiko for å utvikle depresjon [8].

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden; 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag) og 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke). For arbeidstakere med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige arbeidstiden korte. Arbeidstilsynet kan når arbeidet er særlig passivt, gi samtykke til at arbeidstiden forlenges utover det som er fastsatt i første punktum, men slik at arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager (Arbeidsmiljøloven § 10 – 4).

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Matre, Dagfinn, Skogstad, Marit, Sterud, Tom, Nordby, Karl-Christian, Knardahl, Stein, Christensen, Jan Olav, Lie, Jenny-Anne S Safety incidents associated with extended working hours. A systematic review and meta-analysis.Scandinavian journal of work, environment & health. 2021;47(6):415

  2. Fischer, D., Lombardi, D. A., Folkard, S., Willetts, J., Christiani, D. C. Updating the «Risk Index»: A systematic review and meta-analysis of occupational injuries and work schedule characteristics.Chronobiology International. 2017;34(10):1423

  3. Cai, C., Vandermeer, B., Khurana, R., Nerenberg, K., Featherstone, R., Sebastianski, M., Davenport, M. H. The impact of occupational shift work and working hours during pregnancy on health outcomes: a systematic review and meta-analysis.Am J Obstet Gynecol. 2019;221(6):563

  4. Virtanen, M., Kivimaki, M. Long Working Hours and Risk of Cardiovascular Disease.Curr Cardiol Rep. 2018;20(11):123

  5. Descatha, A., Sembajwe, G., Pega, F., Ujita, Y., Baer, M., Boccuni, F., Di Tecco, C., Duret, C., Evanoff, B. A., Gagliardi, D., Godderis, L., Kang, S. K., Kim, B. J., Li, J., Magnusson Hanson, L. L., Marinaccio, A., Ozguler, A., Pachito, D., Pell, J., Pico, F., Ronchetti, M., Roquelaure, Y., Rugulies, R., Schouteden, M., Siegrist, J., Tsutsumi, A., Iavicoli, S. The effect of exposure to long working hours on stroke: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury.Environ Int. 2020;142:105746

  6. Li, Jian, Pega, Frank, Ujita, Yuka, Brisson, Chantal, Clays, Els, Descatha, Alexis, Ferrario, Marco M., Godderis, Lode, Iavicoli, Sergio, Landsbergis, Paul A., Metzendorf, Maria-Inti, Morgan, Rebecca L., Pachito, Daniela V., Pikhart, Hynek, Richter, Bernd, Roncaioli, Mattia, Rugulies, Reiner, Schnall, Peter L., Sembajwe, Grace, Trudel, Xavier, Tsutsumi, Akizumi, Woodruff, Tracey J., Siegrist, Johannes The effect of exposure to long working hours on ischaemic heart disease: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury.Environment International. 2020;142:105739

  7. Pega, F., Náfrádi, B., Momen, N. C., Ujita, Y., Streicher, K. N., Prüss-Üstün, A. M., Descatha, A., Driscoll, T., Fischer, F. M., Godderis, L., Kiiver, H. M., Li, J., Magnusson Hanson, L. L., Rugulies, R., Sørensen, K., Woodruff, T. J. Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000-2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury.Environ Int. 2021;154:106595

  8. Rugulies, R., Sørensen, K., Di Tecco, C., Bonafede, M., Rondinone, B. M., Ahn, S., Ando, E., Ayuso-Mateos, J. L., Cabello, M., Descatha, A., Dragano, N., Durand-Moreau, Q., Eguchi, H., Gao, J., Godderis, L., Kim, J., Li, J., Madsen, I. E. H., Pachito, D. V., Sembajwe, G., Siegrist, J., Tsuno, K., Ujita, Y., Wang, J., Zadow, A., Iavicoli, S., Pega, F. The effect of exposure to long working hours on depression: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury.Environ Int. 2021;155:106629