Gå til innhold
Meny

Kroppsvæsker og kroppsvev

Blod, spytt, avføring, urin og biologisk vev fra mennesker eller dyr, brukt medisinsk engangsutstyr, patologisk avfall og kontaminerte tekstiler kan inneholde smittestoffer som for eksempel virus, bakterier, sopp og parasitter. Disse deles inn i ulike smitterisikogrupper ut fra den infeksjonsfaren de representerer.

Eksponering kan skje ved at partikler eller dråper (bioaerosol) pustes inn eller svelges, ved hudkontakt med smitteoverflater eller ved gjennomtrengning av huden etter stikk-, kuttskade eller bitt. Smitte kan overføres direkte ved kontakt med avføring, blod, spytt eller andre kroppsvæsker fra mennesker eller dyr som har en infeksjonssykdom, eller som er smittebærere uten å være syke. Den kan også overføres indirekte fra kontaminerte overflater, vann, kloakk, søppel, klær og liknende. Smittsomme mikroorganismer kan forekomme i for eksempel sykehus, tannlegekontorer, laboratorier og barnehager og innenfor jordbruk, husdyrhold, næringsmiddelindustri, renhold, renovasjon og avløp.

Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon for å beskytte arbeidstakere mot smitte de kan utsettes for på jobb. Yrkesvaksinasjon kan også gis for å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre eller for å redusere sykefravær og opprettholde beredskapen og kapasiteten på arbeidsplassen [1]. Det er frivillig å ta anbefalte vaksiner.

I 2020–2021 har smittebildet i betydelig grad dreid seg om covid-19 (koronaviruset). Selv om dette generelt sett er et folkehelseproblem, er det enkelte yrkesgrupper som er mer utsatt for å bli smittet på jobb enn andre. I en studie fra Folkehelseinstituttet [2] har man studert hvorvidt enkelte yrker har økt risiko for å få covid-19. Data om covid-19 ble hentet fra Beredt-C19-registeret. Forskerne fant at helsepersonell som tannleger, sykepleiere og leger samt ulike sjåføryrker hadde høyest forekomst i den første bølgen (februar−juli 2020). I den andre bølgen (juli−desember 2020) hadde ansatte i serveringsbransjen, som bartendere og servitører, noe mer smitte enn gjennomsnittet. Både helsepersonell og sjåfører, med unntak av taxisjåfører, lå derimot omtrent på samme nivå som øvrige. I bølge tre (januar–mars 2021) var serverings- og kollektivtransportbransjen fortsatt mest utsatt. Studien sier ikke noe om hvor smitten har skjedd. Yrkesforskjeller kan derfor også skyldes smitte på fritiden, eller at noen yrkesgrupper tester seg oftere enn andre [3].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Folkehelseinstituttet Yrkesvaksinasjon FHI; 2018; Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/.

  2. Magnusson, Karin, Nygård, Karin, Methi, Fredrik, Vold, Line, Telle, Kjetil Occupational risk of COVID-19 in the 1st vs 2nd wave of infection.medRxiv. 2021:2020.10.29.20220426

  3. Folkehelseinstituttet Oppdaterte tall for koronasmitte i ulike yrkesgrupper 2021; Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdaterte-tall-for-koronasmitte-i-ulike-yrkesgrupper/.