Gå til innhold
Meny

Forurensninger i arbeidsluften

Helseskadelige kjemikalier, støv, røyk og gasser i lufta kan utløse eller forverre luftveisplager når de pustes inn, og på lengre sikt forårsake sykdommer som kols, astma, hjerte- og karsykdommer, nevrologiske skader og enkelte krefttyper. Risiko for helseeffekter avhenger av eksponeringsgrad, stoffenes iboende egenskaper, partikkelstørrelse og partiklenes fysiske og kjemiske sammensetning.