Gå til innhold
Meny

Passiv røyking

Innånding av tobakksrøyk kan være irriterende for slimhinnene i luftveiene og medføre økt risiko for hjerte- og karsykdom og kreft.

Ved passiv røyking blir man utsatt for de samme helseskadelige stoffene som ved aktiv røyking, om enn i lavere grad. Både røyken som kommer direkte fra sigaretten og den som blir pustet ut igjen er helseskadelig. Røyken irriterer slimhinnene i luftveiene og kan gi luftveisplager med hoste, sår hals og tung pust. Personer med astma har økt risiko for å få astmaanfall hvis de utsettes for tobakksrøyk. Ved eksponering over lang tid, er det en forhøyet risiko for lungekreft og hjerte-karsykdom.

Hovedregelen i tobakkskadeloven [1], er at luften i lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang, skal være røykfri. Loven gjelder ikke utendørs, i private hjem eller i beboelsesrom i institusjon. Dette kan medføre at hjemmetjenesten og de som arbeider i institusjoner kan blir utsatt for passiv røyking i sitt arbeid. Arbeid på bygge- og anleggsplasser foregår ofte i uteområder, noe som gjøre det vanskeligere å håndheve røykeforbudet.

Målinger av bar- og restaurantarbeidere før og etter røykeforbudet, viser bedre lungefunksjon og mindre totalstøv etter røykeforbudet[2][3]. I en review artikkel publisert i 2022 ble det funnet å være en sammenheng mellom passiv røyking og kreft i munnhulen, og sammenhengen var størst blant de som hadde vært eksponert for passiv røyk i mer enn 10-15 år [4].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) Lovdata; 1973 [oppdatert 2020]; Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14.

  2. Ellingsen, D. G., Fladseth, G., Daae, H. L., Gjolstad, M., Kjaerheim, K., Skogstad, M., Olsen, R., Thorud, S., Molander, P. Airborne exposure and biological monitoring of bar and restaurant workers before and after the introduction of a smoking ban.J Environ Monit. 2006;8(3):362

  3. Skogstad, M., Kjaerheim, K., Fladseth, G., Gjolstad, M., Daae, H. L., Olsen, R., Molander, P., Ellingsen, D. G. Cross shift changes in lung function among bar and restaurant workers before and after implementation of a smoking ban.Occup Environ Med. 2006;63(7):482

  4. Mariano, LC, Warnakulasuriya, S, Straif, K, Monteiro, L Secondhand smoke exposure and oral cancer risk: a systematic review and meta-analysis.Tobacco Control . 2022;31:597