Gå til innhold
Meny

Gjentakende hånd- og armbevegelser

Det å arbeide med repetitive hånd- og armbevegelser mer enn halve arbeidsdagen øker risiko for smerter i underarmer og hender.

Arbeidsoperasjoner eller oppgaver som innebærer at man gjentar de samme bevegelsene med få sekunders mellomrom og gjennom store deler av dagen, kalles repetitivt og ensidig arbeid. Når man over lengre perioder har arbeid som krever gjentakende bevegelser kan dette være belastende for muskler, sener og ledd. Slike gjentatte bevegelser av armer, hender og fingre øker risiko for plager i underarmer og hender.

Varighet og tempo er av betydning. Studier viser at gjentatte armbevegelser, som varer lenger enn halve arbeidstiden, øker risiko for smerter i hånd og underarm [1]. Forskning indikerer at risiko for plager er spesielt stor dersom en manuell arbeidsoppgave i tillegg krever hurtige håndleddsbevegelser. PC-arbeid med mus og tastatur er eksempler på arbeid som belaster kroppen repetitivt og ensidig, og hvor det er evidens for at akutte og kortvarige plager kan oppstå [1].

Forskning fra STAMI, på den norske yrkespopulasjonen, viser at om lag åtte prosent av det langvarige sykefraværet kan tilskrives gjentatte og ensidige hånd- og armbevegelser [2].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Sterud, T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Eur J Public Health. 2014;24(1):111