Gå til innhold
Meny

Vått arbeid

Noen arbeidstakere er i sitt daglige arbeid eksponert for vann, hanskebruk eller ulike væsker på huden flere ganger i løpet av arbeidsdagen.

Vått arbeid kan defineres som arbeid hvor hendene er i kontakt med væsker i mer enn to timer i løpet av arbeidsdagen, at man vasker hendene mer enn 20 ganger per arbeidsdag, eller bruker vanntette (okklusive) hansker i mer enn to timer per arbeidsdag. Dette kan føre til forandringer i hudstrukturen, som igjen kan svekke hudens beskyttelsesbarriere [1]. Svekket hudbarriere kan føre til at toksiske og/eller kjemiske stoffer lettere tas opp via huden, for eksempel allergener fra rengjøringsprodukter. Vått arbeid opptrer ofte i kombinasjon med eksponering for såper og rengjøringsmidler.

Irritativ kontakteksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen og er i de fleste tilfeller forårsaket av vått arbeid [2][1]. Rødhet, tørr hud og kløe kan bli til blemmer, sprekker, avskalling og flassing. I en tidligere studie fra STAMI, basert på analyse av paneldata fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, ble det funnet at vann på huden, rengjøringsmidler, varme, tørr luft og organisk støv var risikofaktorer for selvrapporterte hudplager, og at 16 prosent av hudplagene kunne tilskrives disse eksponeringsfaktorene [3].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Behroozy, A., Keegel, T. G. Wet-work Exposure: A Main Risk Factor for Occupational Hand Dermatitis.Saf Health Work. 2014;5(4):175

  2. Kvam MS, Alfonso JH, Berents TL, Randem BG, Stylianou E Arbeidsrelatert håndeksem.Tidsskriftet den norske legeforeningen . 2019

  3. Alfonso, J. H., Thyssen, J. P., Tynes, T., Mehlum, I. S., Johannessen, H. A. Self-reported occupational exposure to chemical and physical factors and risk of skin problems: a 3-year follow-up study of the general working population of Norway.Acta Derm Venereol. 2015;95(8):959