Gå til innhold
Meny

Kjemiske stoffer i omløp

På norske arbeidsplasser produseres og forbrukes det store mengder kjemikalier. Antallet kjemiske stoffer som er i omløp er stort, og det kommer hele tiden nye stoffer på markedet. Alle farlige kjemiske produkter, både rene stoffer og stoffblandinger, skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare.