Gå til innhold
Meny

Kontorløsninger

Den tradisjonelle kontorarbeidsplassen har endret seg betydelig de senere årene. Tradisjonelle enekontorer er for mange erstattet med kontorlandskap, og teknologien gjør at mange nå kan eller må utføre arbeidet andre steder enn på egen fysisk arbeidsplass eller eget kontor. Det siste årets pandemi har særlig aktualisert hjemmet som arena for arbeidsutførelse. Disse endringene påvirker arbeidet og arbeidsmiljøet både for den enkelte og virksomhetene som helhet.