Gå til innhold
Meny

Krav, kontroll og belønning

Jobbkrav forbindes ofte med å ha mye å gjøre, og slike kvantitative krav er utbredt. Kravene i jobben kan også komme til uttrykk på andre måter enn arbeidsmengde alene. Emosjonelle krav har fått økt oppmerksomhet det siste tiåret som følge av en økt andel sysselsatte i relasjonelle yrker der arbeidstakeren må håndtere både egne og andres følelser. Rollekonflikt er en annen dimensjon av jobbkrav som handler om å møte forskjellige krav i arbeidet som ikke lar seg forene med hverandre. Å ha mye å gjøre på jobb kan oppleves både utviklende og motiverende. Hvorvidt kravene oppleves belastende, påvirkes blant annet av grad av jobbkontroll, for eksempel om man har muligheter til å styre arbeidsmengden og ta pauser eller variere mellom ulike arbeidsoppgaver. Det er også viktig å oppleve at det er rimelig balanse mellom kravene i jobben og belønningen man mottar i form av anerkjennelse, utviklingsmuligheter, jobbsikkerhet og lønn.