Gå til innhold
Meny

Emosjonelle krav

Over tid kan det å håndtere emosjonelle krav store deler av arbeidsdagen føre til økt risiko for emosjonell utmattelse og sykefravær.

Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstaker i møte med andre. I mange yrker består arbeidshverdagen i stor grad av interaksjon med kunder, klienter, elever eller pasienter, og det å håndtere egne og andres følelser er en viktig del av jobben. Det kan være at man må justere eller undertrykke egne følelser eller håndtere andre menneskers sorger og gleder.

Denne type krav er i seg selv ikke nødvendigvis noe negativt. Tvert imot vil mange føle at det er meningsfullt, og interaksjonen med andre er kanskje også grunnen til at de valgte å jobbe med mennesker. Likevel kan emosjonelle krav over tid føre til økt risiko for emosjonell utmattelse[1] og sykefravær[2][3]. Flere studier av den norske yrkesbefolkningen tyder på at sysselsatte som rapporterer høye emosjonelle krav har større risiko for å utvikle psykiske helseplager[4] og for å ha et høyt sykefravær[5] sammenliknet med sysselsatte som i mindre grad rapporterer slike krav. En metaanalyse av 14 oppfølgingsstudier fra både Sverige og Danmark, viser at emosjonelle krav er en risikofaktor for å utvikle psykiske helseplager[6].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Indregard, A. R., Ulleberg, P., Knardahl, S., Nielsen, M. B. Emotional Dissonance and Sickness Absence Among Employees Working With Customers and Clients: A Moderated Mediation Model via Exhaustion and Human Resource Primacy.Front Psychol. 2018;9:436

  2. Indregard, A. R., Knardahl, S., Nielsen, M. B. Emotional Dissonance, Mental Health Complaints, and Sickness Absence Among Health- and Social Workers. The Moderating Role of Self-Efficacy.Front Psychol. 2018;9:592

  3. Indregard, A. R., Knardahl, S., Nielsen, M. B. Emotional dissonance and sickness absence: a prospective study of employees working with clients.Int Arch Occup Environ Health. 2017;90(1):83

  4. Johannessen, H. A., Tynes, T., Sterud, T. Effects of occupational role conflict and emotional demands on subsequent psychological distress: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2013;55(6):605

  5. Aagestad, C., Johannessen, H. A., Tynes, T., Gravseth, H. M., Sterud, T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2014;56(8):787

  6. van der Molen, H. F., Nieuwenhuijsen, K., Frings-Dresen, M. H. W., de Groene, G. Work-related psychosocial risk factors for stress-related mental disorders: an updated systematic review and meta-analysis.BMJ Open. 2020;10(7):e034849