Gå til innhold
Meny

Jobbkontroll/selvbestemmelse

Lav grad av kontroll eller selvbestemmelse i jobbsammenheng er vist å medføre økt risiko for psykiske helseplager, sykefravær og uførhet.

Jobbkontroll handler om grad av selvbestemmelse eller autonomi i jobbsammenheng, for eksempel hvilke muligheter man har til å planlegge hvordan eller når jobben skal utføres. Flere kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at jobbkontroll er en viktig arbeidsmiljøfaktor som har betydning for helse og arbeidsevne[1][2].

I studier av den norske yrkesbefolkningen finner man støtte for at lav jobbkontroll øker risikoen for både ryggsmerter og psykiske plager[3][4]. Motsatt er det studier som viser at ansatte som opplever at de har kontroll over beslutninger om eget arbeid har en lavere risiko for muskelsmerter[5][6] og psykiske plager[7]. Resultatene fra disse norske studiene samsvarer med resultatene fra foreliggende kunnskapsoppsummeringer, som konkluderer med at lav jobbkontroll er en godt dokumentert risikofaktor for sykefravær og uførhet[2] og sykefravær relatert til psykiske helseplager[8].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., Bryant, R. A., Christensen, H., Mitchell, P. B. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems.Occup Environ Med. 2017;74(4):301

  2. Knardahl, S., Johannessen, H. A., Sterud, T., Harma, M., Rugulies, R., Seitsamo, J., Borg, V. The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses.BMC Public Health. 2017;17(1):176

  3. Sterud, T., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2013;70(5):296

  4. Johannessen, H. A., Tynes, T., Sterud, T. Effects of occupational role conflict and emotional demands on subsequent psychological distress: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2013;55(6):605

  5. Christensen, J. O., Knardahl, S. Work and back pain: a prospective study of psychological, social and mechanical predictors of back pain severity.Eur J Pain. 2012;16(6):921

  6. Christensen, J. O., Knardahl, S. Work and neck pain: a prospective study of psychological, social, and mechanical risk factors.Pain. 2010;151(1):162

  7. Finne, L. B., Christensen, J. O., Knardahl, S. Psychological and social work factors as predictors of mental distress: a prospective study.PLoS One. 2014;9(7):e102514

  8. Duchaine, C. S., Aube, K., Gilbert-Ouimet, M., Vezina, M., Ndjaboue, R., Massamba, V., Talbot, D., Lavigne-Robichaud, M., Trudel, X., Pena-Gralle, A. B., Lesage, A., Moore, L., Milot, A., Laurin, D., Brisson, C. Psychosocial Stressors at Work and the Risk of Sickness Absence Due to a Diagnosed Mental Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis.JAMA Psychiatry. 2020;77(8):842