Gå til innhold
Meny

Ny teknologi

Innføring av ny teknologi og nye digitale systemer kan ha både positiv og negativ innvirkning på arbeidsmiljøet.

I løpet av de siste tiårene har den raske og akselererende utviklingen av datamaskiner og datanettverk, eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi, dannet grunnlag for endringer i nær sagt alle sektorer i samfunnet på samme tid, både innenfor produksjon, administrasjon, transport og handel. Denne utviklingen beskrives ofte som digitalisering. Teknologiske endringer påvirker derfor ikke bare hvordan vi ufører jobben, men også normer for og forventninger om hva som skal gjøres, og hvordan det skal gjøres, og dette kan igjen påvirke ansattes helse og trivsel og motivasjon i jobben på ulike måter.

I arbeidsmiljøforskningen er vi opptatt av hvordan digitalisering av arbeidslivet kan påvirke ulike sider ved arbeidsmiljøet. I to nyere kunnskapsgjennomganger fra henholdsvis STAMI [1] og de svenske myndighetene for arbeidsmiljøkunnskap [2] har man oppsummert forskningen som ser på sammenhengen mellom digitalisering og arbeidsmiljø og hvordan digitaliseringen kan påvirke de ansatte i virksomhetene. I begge litteraturgjennomgangene påpekes det at forskningen på dette feltet er i startfasen. Likevel pekes det på fem temaområder som antas å bli viktigere i framtidens arbeidsliv: 1) nye og endrede krav i jobben, 2) endringer i de ansattes opplevelse av autonomi/innflytelse, 3) nye muligheter for kompetanseutvikling og læring i arbeidssituasjonen og 4) endringer i sosial samhandling og kommunikasjon samt 5) endringer i betingelser og muligheten for å regulere når og hvor man jobber.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Christensen, Jan Olav, Finne, Live Bakke, Garde, Anne Helene, Nielsen, Morten Birkeland, Sørensen, Kathrine, Vleeshouwes, Jolien The influence of digitalization and new technologies on psychosocial work environment and employee health: a literature review. Oslo: STAMI-rapport; 2020

  2. Eklund, Jörgen, Palm, Kristina, Bergman, Ann, Rosengren, Calle, Aronsson, Gunnar Framtidens arbetsmiljö-trender, digitalisering och anställningsformer: Regeringsuppdrag att sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv. Gävle: MYNAK; 2020