Gå til innhold
Meny

Tilbakemelding på arbeid

Støtte, anerkjennelse og tilbakemeldinger fra nærmest leder har betydning for ansattes helse, motivasjon og jobbtilfredshet.

En leder er ofte den mest framtredende personen i en avdeling eller virksomhet og kan ha sterk innvirkning på de ansatte. Ansattes opplevelse av hvordan deres nærmeste leder samhandler med de ansatte kan ha stor betydning og det å få tilbakemeldinger om arbeidet man utfører, er helt sentralt for jobbmotivasjon og kanskje også for helsen [1].

Gode tilbakemeldinger må ha som hensikt både å forbedre måten oppgaver løses på og styrke ansattes motivasjon. En oppsummering av forskningslitteraturen viser også at tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb bidrar til økt motivasjon og trivsel [2].

Tilbakemeldinger om feil eller forbedringsmuligheter kan på den annen side ha både positive og negative effekter på ansattes motivasjon og trivsel.  For å gi en positiv effekt må tilbakemeldingen være konkret, løsningsorientert og formidles direkte [2].

Ledere har et ansvar for å være orientert om ansattes arbeidsbelastning og regelmessige tilbakemeldinger er et viktig virkemiddel for å  hjelpe de ansatte til å prioritere, slik at man ikke står alene i arbeidssituasjon hvor ansvarsforhold er uavklart eller hvor man må prioritere mellom uforenlige oppgaver. Slike forhold kan ofte skyldes dårlig organisering og planlegging, gir krevende arbeidsmiljøforhold, og lite effektive arbeidsprosesser [3].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Kuoppala, Jaana, Lamminpää, Anne, Liira, Juha, Vainio, Harri Leadership, Job Well-Being, and Health Effects—A Systematic Review and a Meta-Analysis.Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008;50(8)

  2. Fong, C. J., Patall, E. A., Vasquez, A. C., Stautberg, S. A Meta-Analysis of Negative Feedback on Intrinsic Motivation.Educational Psychology Review. 2019;31(1):121

  3. Inceoglu, Ilke, Thomas, Geoff, Chu, Chris, Plans, David, Gerbasi, Alexandra Leadership behavior and employee well-being: An integrated review and a future research agenda.The Leadership Quarterly. 2018;29(1):179