Gå til innhold
Meny

Stående arbeid

Stående arbeid kan øke risiko for muskel- og skjelettplager, men sammenhengen er ikke entydig.

Å stå store deler av arbeidsdagen uten mulighet for hvile, kan være belastende både for ben, knær, hofter og rygg. Det kan forverre allerede eksisterende plager eller bidra til å utvikle nye plager. Den vanligste definisjonen på langvarig stående arbeid, er at man står mer enn én time kontinuerlig eller over fire timer totalt i løpet av arbeidsdagen[1].

Forskningslitteraturen viser en sammenheng mellom stående arbeid over to timer per dag og risiko for kneartrose[2], og stående arbeid over fire timer per dag og risiko for korsryggplager[3]. Andre kunnskapsoppsummeringer har funnet at sammenhengen mellom stående arbeid og korsryggplager ikke er entydig[4], ei heller når det gjelder plager i hofter eller knær[5].

Forskning fra STAMI basert på nasjonale overvåkingsdata viser en sammenheng mellom stående arbeid og økt risiko for korsryggsmerter[6]. Om lag 12 prosent av korsryggsmertene i den norske yrkespopulasjonen kan tilskrives stående arbeid[6]. Videre viser forskningen at stående arbeid øker risiko for sykefravær og for å slutte i jobben på grunn av helseproblemer[7][8][9]. Om lag 8 prosent av det langvarige sykefraværet og 21 prosent av frafallet kan tilskrives stående arbeid[7][8]. Videre viser forskning fra STAMI at langvarig stående arbeid hos ansatte i byggebransjen hadde en sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og føtter[10].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Peereboom K, de Langen N. Prolonged constrained standing at work: Health effects and good practice advice. Luxemburg: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA); 2021: doi:10.2802/91149

  2. Canetti, E. F. D., Schram, B., Orr, R. M., Knapik, J., Pope, R. Risk factors for development of lower limb osteoarthritis in physically demanding occupations: A systematic review and meta-analysis.Appl Ergon. 2020;86:103097

  3. Coenen, P., Willenberg, L., Parry, S., Shi, J. W., Romero, L., Blackwood, D. M., Maher, C. G., Healy, G. N., Dunstan, D. W., Straker, L. M. Associations of occupational standing with musculoskeletal symptoms: a systematic review with meta-analysis.Br J Sports Med. 2018;52(3):176

  4. Swain, C. T. V., Pan, F., Owen, P. J., Schmidt, H., Belavy, D. L. No consensus on causality of spine postures or physical exposure and low back pain: A systematic review of systematic reviews.J Biomech. 2020;102:109312

  5. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  6. Sterud, T., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2013;70(5):296

  7. Sterud, T., Johannessen, H. A. Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Scand J Public Health. 2014;42(3):329

  8. Sterud, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Scand J Work Environ Health. 2013;39(5):468

  9. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179

  10. Lunde, L. K., Merkus, S., Koch, M., Knardahl, S., Waersted, M., Veiersted, K. B. Associations of objectively measured total duration and maximum bout length of standing at work with lower-extremity pain intensity: a 2-year follow-up of construction and healthcare workers.BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):43