Gå til innhold
Meny

Varme omgivelser

Arbeid i varme omgivelser kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner.

Kroppen etterstreber en jevn kjernetemperatur på tilnærmet 37°C. En rekke fysiologiske mekanismer aktiveres for å kompensere for temperaturforskjeller i omgivelsene. I varme omgivelser vil kroppen begynne å svette. Dersom de kompensatoriske mekanismene ikke strekker til, vil kjernetemperaturen endres, og i alvorlige tilfeller kan dette være livstruende, som ved heteutmattelse og heteslag i svært varme omgivelser. Men også mer moderate temperaturer kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner [1][2][3].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. McInnes, J. A., Akram, M., MacFarlane, E. M., Keegel, T., Sim, M. R., Smith, P. Association between high ambient temperature and acute work-related injury: a case-crossover analysis using workers’ compensation claims data.Scand J Work Environ Health. 2017;43(1):86

  2. Pilcher, J. J., Nadler, E., Busch, C. Effects of hot and cold temperature exposure on performance: a meta-analytic review.Ergonomics. 2002;45(10):682

  3. Spector, J. T., Masuda, Y. J., Wolff, N. H., Calkins, M., Seixas, N. Heat Exposure and Occupational Injuries: Review of the Literature and Implications.Curr Environ Health Rep. 2019;6(4):286