Gå til innhold
Meny

Andre kroppslige plager og sykdommer

Her presenteres enkelte andre sykdommer og tilstander som i varierende grad kan være arbeidsrelaterte. Disse omtales fordi det er indikasjoner på at spesifikke arbeidsmiljøfaktorer kan ha betydning, og det kan være viktig å ta høyde for dem i det forebyggende arbeidet. I den grad man finner overhyppighet i enkelte yrker hvor man også finner en høy eksponering for arbeidsmiljøfaktorer, kan man se på dette som et indirekte mål på arbeidsrelasjon.