Gå til innhold
Meny

Løsemiddelskade

Kronisk toksisk encefalopati (løsemiddelskade) er en av de klassiske yrkessykdommer.

Løsemiddelskade er en form for hjerneskade framkalt av eksponering for ulike stoffer, oftest organiske løsemidler [1]. Eksempler på yrker og næringer som er utsatt er maler, lakkerer, plastindustri (for eksempel båtbygging), petroleumsindustri, grafisk arbeid og gulvlegging.

Akutte effekter kan være forbigående rusfølelse/eufori, hodepine, svimmelhet og trøtthet med mer. Kroniske effekter er typisk svekket korttidshukommelse, innlæringsevne og konsentrasjon, eventuelt med personlighetsforandringer som irritabilitet, depresjon eller angst.

Forebygging kan skje på flere måter. Eksempelvis kan man erstatte løsemidlene med andre, mindre helsefarlige stoffer, sørge for god ventilasjon, og benytte nødvendig personlig verneutstyr (åndedrettsvern med riktig filter). Som følge av effektive forebyggende tiltak har forekomsten gått betydelig ned de senere årene

Les mer Lukk

Pasienter utredet for arbeidsrelatert løsemiddelskade

Ved landets arbeidsmedisinske avdelinger utredes pasienter for sammenheng mellom yrkeseksponering og sykdom, og utredningene er samlet i Pasientutredningsregisteret [2]. Om lag 2,5 prosent av utredningene får diagnosen løsemiddelskade. Data fra dette registeret gir god informasjon om hvilke næringer som i størst grad utredes for denne tilstanden.

Om statistikken

  1. Bast-Pettersen, R., Grahnstedt, S., Andersen, G.S. , Bleie, K..J., Conradi, H.S. , Gulbrandsen, M. , Holthe, T. , Olsen, R.K.F., Røysted, W. , Sundal, E. , Søstrand, P. , Troland, K., Ulvestad, B., Kjuus, H. Nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler – en litteraturstudie med vekt på sammenheng mellom eksponering og effekt. Oslo: STAMI-rapport; 2013

  2. Aarhus, L., Mehlum, I. S. Occupational health examinations of patients in Norway.Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(14-15)