Gå til innhold
Meny

Opplevd skaderisiko

Å arbeide i et miljø der risikoen for skade er (eller blir oppfattet som) stor, kan oppleves belastende.

Opplevd skaderisiko handler om hvor sannsynlig arbeidstakeren opplever at det er å bli utsatt for en arbeidsskade eller arbeidsulykke. Sikkerheten på en arbeidsplass avhenger blant annet av at arbeidstakerne klarer å gjenkjenne farer som kan øke forekomsten av arbeidsskader og arbeidsulykker, og ikke minst at de har mottatt tilstrekkelig opplæring slik at de vet hva de kan gjøre for å minimere risikoen for disse farene.

Opplevd skaderisiko er en subjektiv opplevelse, og er påvirket av en rekke faktorer, som for eksempel individuelle karakteristika, arbeidsoppgavene, arbeidsmiljøet, ledelsen, arbeidstidsordninger og sikkerhetsklimaet [1].

De nasjonale overvåkingsdata viser at det er en klar sammenheng mellom selvopplevd skaderisiko og det at man faktisk har vært utsatt for en skade [2]. Det kan også være slik at det å ha vært utsatt for en skade, eller at man opplever en skade hos kolleger, gjør at man oppfatter arbeidet som farefullt [3][4].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Huang, Y. H., Chen, J. C., DeArmond, S., Cigularov, K., Chen, P. Y. Roles of safety climate and shift work on perceived injury risk: a multi-level analysis.Accid Anal Prev. 2007;39(6):1088

  2. STAMI NOA Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Oslo: STAMI-rapport; 2018

  3. Cezar-Vaz, M. R., Bonow, C. A., Rocha, L. P., de Almeida, M. C., Severo Lde, O., Borges, A. M., Vaz, J. C., Turik, C. Risk communication as a tool for training apprentice welders: a study about risk perception and occupational accidents.ScientificWorldJournal. 2012;2012:140564

  4. Mullen, J. Investigating factors that influence individual safety behavior at work.J Safety Res. 2004;35(3):275