Gå til innhold
Meny

Øresus og nedsatt hørsel

Øresus og nedsatt hørsel kan oppstå på grunn av sterk støy i arbeidslivet.

Hørselen til de sysselsatte kan ta øyeblikkelig skade dersom de utsettes for svært høye impulslyder, som et geværskudd på nært hold, eller dersom de over tid arbeider i omgivelser med et høyt lydnivå uten tilstrekkelig beskyttelse. Dette kan gi forbigående eller kronisk nedsatt hørsel, øresus, eller en kombinasjon av nedsatt hørsel og øresus.

Kronisk øresus er forbundet med redusert oppmerksomhet og med psykiske plager og symptomer relatert til angst og depresjon [1]. Nedsatt hørsel kan, dersom den ikke korrigeres, påvirke kommunikasjonen med andre mennesker og således bidra til økt risiko for arbeidsulykker[2] samt bidra til sosial isolasjon, nedsatt livskvalitet og er forbundet med en økt risiko for utvikling av demens[3].

Ny forskning antyder at lover, tiltak og tilsyn for å forebygge forekomsten og skadevirkningen av yrkesstøy kan ha bidratt til en reduksjon i støyskader i Norge. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er det både på nittitallet og nå nylig blitt gjennomført hørselsmålinger. To studier med medvirkning fra STAMI viser at forekomsten av funksjonsnedsettende hørselstap har gått ned mellom 1996-1997 og 2017−2019 i den yrkesaktive befolkningen [4][5]. For menn bidro en samtidig reduksjon i yrkesstøy til denne nedgangen.

Støyskader er den arbeidsrelaterte sykdommen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, men tallet på meldinger har gått ned de siste årene. Den observerte nedgangen kan skyldes endret meldemønster, men den kan også gjenspeile resultatet av redusert forekomst av støy og økt bruk av hørselvern over tid.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Støyskader, hørselstap og øresus behandlet i spesialisthelsetjenesten

Norsk pasientregister er et register som inneholder opplysninger om alle behandlinger i spesialisthelsetjenesten (dvs. sykehus og private avtalespesialister) inkludert støyskader, hørseltap og øresus. Det foreligger ikke informasjon om arbeidsrelasjon, men høy forekomst i enkelte yrkes- og næringsgrupper kan gi informasjon om en mulig sammenheng.

Om statistikken

  1. Trevis, Krysta J., McLachlan, Neil M., Wilson, Sarah J. A systematic review and meta-analysis of psychological functioning in chronic tinnitus.Clinical Psychology Review. 2018;60:62

  2. Dzhambov, A., Dimitrova, D. Occupational Noise Exposure and the Risk for Work-Related Injury: A Systematic Review and Meta-analysis.Ann Work Expo Health. 2017;61(9):1037

  3. Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S., Brayne, C., Burns, A., Cohen-Mansfield, J., Cooper, C., Costafreda, S. G., Dias, A., Fox, N., Gitlin, L. N., Howard, R., Kales, H. C., Kivimaki, M., Larson, E. B., Ogunniyi, A., Orgeta, V., Ritchie, K., Rockwood, K., Sampson, E. L., Samus, Q., Schneider, L. S., Selbaek, G., Teri, L., Mukadam, N. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission.Lancet. 2020;396(10248):413

  4. Engdahl, B., Strand, B. H., Aarhus, L. Better Hearing in Norway: A Comparison of Two HUNT Cohorts 20 Years Apart.Ear Hear. 2021;42(1):42

  5. Engdahl, B., Stigum, H., Aarhus, L. Explaining better hearing in Norway: a comparison of two cohorts 20 years apart – the HUNT study.BMC Public Health. 2021;21(1):242

  6. Lie, A., Skogstad, M., Johannessen, H. A., Tynes, T., Mehlum, I. S., Nordby, K. C., Engdahl, B., Tambs, K. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review.Int Arch Occup Environ Health. 2016;89(3):351