Gå til innhold
Meny

Psykisk utmattet etter jobb

Psykisk utmattelse etter jobb kan være et uttrykk for en belastende arbeidssituasjon som over tid kan øke risikoen for jobbrelatert utbrenthet

Perioder eller dager der man opplever å være emosjonelt eller psykisk utmattet etter endt arbeidsdag er helt vanlig blant friske personer. I den norske yrkesbefolkningen forekommer dette oftere blant personer som opplever en høy arbeidsmengde på jobben, høy arbeidsmengde utenfor arbeidstid og som har lite tid til å hente seg inn [1].

Psykisk eller emosjonell utmattelse kan opptre alene eller sammen med andre tanker og følelser. Jobberelatert utbrenthet er et begrep som brukes innen forskning til å beskrive en tilstand der utmattelse opptrer sammen med tanker og følelser knyttet til kynisme, likegyldighet og ineffektivitet ovenfor jobben. Folk flest kjenner denne tilstanden som «det å være utbrent». For eksempel kan høy grad av psykisk og emosjonell utmattelse på grunn av for høy arbeidsmengde i kombinasjon med lite hvile føre til at personen igangsetter strategier for å dempe ubehaget, som å distansere seg kognitivt og emosjonelt fra arbeidet, kollegaer, og kunder. Dette kan igjen føre til kynisme og likegyldighet ovenfor jobben og til at man opplever seg selv som ineffektiv og lite kyndig, eller at man opplever redusert motivasjon eller mestringsfølelse, føler at man ikke strekker til, eller tenker at jobben man gjør ikke er viktig.

Utbrenthet har ingen egen kode i medisinske diagnosesystemer og er derfor vanskelige å forske på og overvåke utviklingen av. Når en person har symptomer sammenfallende med beskrivelsen av jobbrelatert utbrenthet, og det foreligger et medisinsk grunnlag for sykefravær, så benytter mange fastleger en kode for generelle psykiske plager og symptomer som sykefraværsgrunn.  Studier viser at de som opplever symptomer sammenfallende med beskrivelsen av utbrenthet også er de med høyere risiko for depresjon, samt høyere risiko for muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karsykdom. Det å være psykisk utmattet kan inngå som en del av en depressiv episode.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Cropley, M., Rydstedt, L. W., Andersen, D. Recovery from work: testing the effects of chronic internal and external workload on health and well-being.J Epidemiol Community Health. 2020;74(11):919