Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen anleggsvirksomhet

Om lag 82 000 personer jobber innen anleggsvirksomheter. Flest jobber som anleggsarbeider, byggearbeider, ingeniør eller leder.

93 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

88 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

20 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

8 % jobber 48 timer i uka eller mer

ALLE SYSSELSATTE:
5 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet i anleggsvirksomheter

I anleggsvirksomheter oppgis 1 av 3 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

60 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan puste inn støv og kjemikaler

Knyttet til
 • eksos fra maskiner og kjøretøy
 • mineralstøv fra f.eks. stein, kvarts, sement
 • sveiserøyk
 • kjemiske produkter som oljer, avfettingsmidler o.l.
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

28 %

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Utsettes for vibrasjoner

Knyttet til
 • helkroppsvibrasjoner, fra f.eks. anleggsmaskiner og lastebiler
 • hånd- eller armvibrasjoner fra maskiner eller håndholdt verktøy
Kan føre til
 • korsryggssmerter
 • kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer

26 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet motorer, maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy
 • økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes eller varselsignaler overdøves

35 %

 

Alle
sysselsatte:

16 %

Har tungt fysisk arbeid

Knyttet til
 • hardt, energikrevende kroppsarbeid
 • håndtering av tunge maskiner, verktøy og materialer
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager

36 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Har monotone arbeidsoppgaver

Knyttet til
 • få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas store deler av dagen
 • ofte i kombinasjon med stillesittende arbeid ved manøvrering av maskiner
 • begrensede muligheter for faglig utvikling
Kan føre til
 • redusert trivsel og motivasjon
 • plager i nakke, armer og hender, avhengig av arbeidsoppgavene

5,4 %

 

Alle
sysselsatte: 

3,5 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting

Knyttet til
 • Situasjoner der en person over tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere på jobben
Kan føre til
 • psykiske plager

50 %

 

Alle
sysselsatte: 

31 %

Er utsatt for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • At man i det daglige har hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, løsemidler, avfettingsmidler eller oljer
Kan føre til
 • Økt risiko for hudplager og eksem. Enkelte stoffer kan tas opp i blodbanen og føre til skade andre steder i kroppen

Helseutfall innen anleggsvirksomhet

38 %

oppgir ryggplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggplager

24 %

oppgir nedsatt hørsel eller øresus

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nedsatt hørsel og øresus

7 %

oppgir luftveisplager

Les mer om luftveisplager

31 %

opplever økt risiko for arbeidsulykke

Les mer om opplevd skaderisiko

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.