Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen avløp, renovasjon, kraft- og vannforsyning

Om lag 32 000 personer jobber innen avløp, renovasjon, kraft- og vannforsyning. Flest jobber som ingeniør, sivilingeniør eller industrioperatør.

80 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

63 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

11 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen avløp, renovasjon, kraft- og vannforsyning

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

15 %

 

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Utsettes for vibrasjoner

Knyttet til
 • helkroppsvibrasjoner fra arbeidsmaskiner og kjøretøy
 • hånd- eller armvibrasjoner fra maskiner eller håndholdt verktøy
Kan føre til
 • korsryggssmerter
 • kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer

10 %

 

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy
 • økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes eller varselsignaler overdøves

19 %

 

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Løfter i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men til sammen utgjør uheldig belastning
Kan føre til
 • akutte forbigående ryggsmerter
 • utvikling av langvarige ryggsmerter

32 %

 

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • at man i det daglige har hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, løsemidler, avfettingsmidler eller oljer
Kan føre til
 • hudplager og eksem
 • at enkelte stoffer tas opp i blodbanen og slik kan føre til skade andre steder i kroppen

14 %

 

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Opplever konflikter med kollegaer

Knyttet til
 • å ofte eller av og til ha ubehagelige konflikter med kollegaer
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseproblemer
 • søvnproblemer
 • at man ønsker å slutte i jobben

41%

 

 

Alle
sysselsatte:

32 %

Opplever at liv settes i fare ved feilhandling

Knyttet til
 • om ditt eller andre menneskers liv settes i fare dersom du gjør feil i jobben
Kan føre til
 • psykisk belastning å vite at feil kan sette eget og andre menneskers liv i fare

Helseutfall innen avløp, renovasjon, kraft- og vannforsyning

24 %

oppgir armsmerter

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

25 %

oppgir nedsatt hørsel eller øresus

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nedsatt hørsel og øresus

44 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Luftveisplager

Luftveisplager relativt utbredt i denne bransjen

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

Mer om bransjen

 • 35 % har opplevd omorganisering i egen bedrift i perioden 2016 til 2019

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.