Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen bank, finans og forsikring

Om lag 46 000 personer jobber innen bank, finans og forsikring. Flest jobber som salgsagent eller megler.

51 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

26 % har minst fem år universitets- eller høyskoleutdanning

ALLE SYSSELSATTE:
14 %

96 % jobber i privat sektor

ALLE SYSSELSATTE:
68%

28 % jobber hjemmefra utenom ordinær arbeidstid

ALLE SYSSELSATTE:
20 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen bank, finans og forsikring

I bank, finans og forsikring oppgis 1 av 5 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

40 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Har nylig opplevd nedbemanning

Knyttet til
 • om bedriften man jobber i har gjennomført nedbemanning i perioden 2016 til 2019
Kan føre til
 • jobbusikkerhet
 • lav tilfredshet
 • psykiske plager
 • muskel- og skjelettplager

37 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Jobber med gjentagende armbevegelser

Knyttet til
 • arbeid med ensidige arm- eller håndbevegelser
 • arbeid med PC
Kan føre til
 • plager i nakke, armer og hender

22 %

 

Alle
sysselsatte:

16 %

Opplever høye krav og lav kontroll på jobb

Knyttet til
 • stor arbeidsmengde
 • høyt jobbtempo
 • liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske plager

16 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • håndtering av motstridende forespørsler og forventninger fra kunder, kollegaer og ledere
 • opplevelse av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • hodepine
 • psykiske plager

Helseutfall innen bank, finans og forsikring

44 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om XX

17 %

oppgir armsmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

15 %

oppgir psykiske plager

2 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

25 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

Mer om bransjen

 • 83 % jobber i kontorlandskap eller delt kontor mesteparten av arbeidsdagen
 • 65 % oppgir at de har et verneombud  som fungerer godt

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.