Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen kultur, idrett og underholdning

Om lag 82 000 personer jobber innen kultur, idrett og underholdning. Bransjen er variert og består av mange ulike yrkesgrupper, men flest jobber som rådgivere, kunstnere eller ledere.

54 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

11 % er midlertidig ansatt

ALLE SYSSELSATTE:
8 %

43 % arbeider utenom ordinær dagtid

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

42 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen kultur, idrett og underholdning

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

20 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever at jobben forstyrrer privatlivet

Knyttet til
 • å sette grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe
 • å bli kontaktet utenom arbeidstid 
Kan føre til
 • mindre tid og overskudd til å håndtere plikter og forventninger på hjemmebane

4,2 %

 

Alle
sysselsatte:

3,5 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting

Knyttet til
 • situasjoner der en person over tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere på jobben
Kan føre til
 • psykiske helseplager

4,8 %

 

Alle
sysselsatte:

4,5 %

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • kommentarer om kropp og utseende
 • nærgående blikk
 • fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

12 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever jobbusikkerhet

Knyttet til
 • opplevd fare for å miste jobben på grunn av nedleggelser, nedbemanning eller andre årsaker
 • midlertidige ansettelser
Kan føre til
 • søvnforstyrrelser og psykiske plager
 • lav trivsel og tillit til arbeidsplassen
 • intensjoner om å slutte i jobben

Helseutfall innen kultur, idrett og underholdning

25 %

oppgir psykiske plager

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

34 %

oppgir søvnvansker

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

45 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

20 %

oppgir øresus og nedsatt hørsel

1 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nedsatt hørsel og øresus

35 %

oppgir smerter i beina

1 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

Fraværsskade

Risikoen for fraværsskade er noe høyere for denne næringen enn gjennomsnittet for alle sysselsatte

Les mer om arbeidsskader

Mer om bransjen

 • Om lag dobbelt så mange jobber som selvstendig næringsdrivende i denne bransjen sammenlignet med gjennomsnittet for alle bransjer
 • 40 % jobber i en bedrift med under 10 ansatte

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.