Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen næringsmiddelindustri

Om lag 47 000 jobber i næringsmiddelindustrien. Flest jobber som operatør, selger eller leder.

68 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

79 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

23 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

33 % jobber skift

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen næringsmiddelindustri

I næringsmiddelindustrien oppgis 1 av 3 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

24 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • Lyd fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy

   

Kan føre til
 • Økt risiko for gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy.
 • Kan også påvirke kommunikasjon, oppmerksomhet og overdøve varselsignaler og dermed øke risikoen for skader og ulykker.

41 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Har monotone arbeidsoppgaver

Knyttet til
 • Arbeidsoppgaver som gjentas store deler av dagen
Kan føre til
 • Økt risiko for plager i armer, hender og rygg, avhengig av arbeidsoppgavene.
 • Økt risiko for frafall fra arbeidslivet pga. helseproblemer.
 • Kan også føre til redusert trivsel.

20 %

 

Alle
sysselsatte:

13%

Utfører løft i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • Løft av produkter og kasser
 • Tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • Flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men tilsammen kan utgjøre uheldig belastning
Kan føre til
 • Økt risiko for å pådra seg akutte ryggsmerter. Disse kan være forbigående, men over tid utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær.

27 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Utfører vått arbeid

Knyttet til
 • Hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe eller desinfeksjonsmidler
 • Langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • Arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem.
 • Kan føre til at man må slutte i jobben.

25 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Er i kontakt med biologisk materiale

Knyttet til
 • Kontakt med dyr, fjærkre, fisk og skalldyr som kan inneholde allergener, bakterier, virus, sopp, og dyrehår
 • Rengjøring, særlig ved spyling, hvor partikler fra biologisk materiale kan overføres til luften og pustes inn
Kan føre til
 • Økt risiko for allergier, hudreaksjoner og plager i luftveiene

6 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting

Knyttet til
 • At man over tid utsettes for negativ behandling fra kolleger eller leder
 • Situasjoner der den som rammes har vanskelig for å forsvare seg
Kan føre til
 • Økt risiko for psykiske helseplager og sykefravær.

12 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever lav lederstøtte

Knyttet til
 • At man får lite støtte og hjelp av leder
 • At arbeidsresultater sjelden/aldri blir verdsatt
 • At leder ikke behandler ansatte rettferdig/upartisk
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall.

Helseutfall innen næringsmiddelindustri

14 %

oppgir hudplager

1 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

21 %

oppgir øresus og nedsatt hørsel

4 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

40 %

oppgir smerter i beina

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

44 %

oppgir ryggplager

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

Fraværskader

Risikoen for fraværsskader er tre ganger så stor som for gjennomsnittet i alle næringer

Les mer om arbeidsskader

Mer om bransjen

 • 42 % har opplevd nedbemanning i egen virksomhet i perioden 2016 til 2019
 • Om lag 30 % er innvandrere

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.