Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet blant politi/vakt o.l.

Om lag 46 000 personer jobber som politi/vakt o.l. De fleste av disse jobber som politibetjenter, men i gruppen finner vi også bl.a. vektere, fengselsbetjenter og brannkonstabler.

71 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

44 % er under 35 år

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

70 % jobber utenom ordinær dagtid

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

55 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet blant politi/vakt o.l.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

27 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • vold som kan være alvorlig nok til å medføre synlige merker eller skade
 • trusler som er så alvorlig at man blir redd
 • skader
Kan føre til
 • søvnplager
 • psykiske plager
 • at man ønsker å slutte i jobben

36 %

 

Alle
sysselsatte:

%

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med mennesker
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra andre
 • det å måtte skjule egne følelser som for eksempel irritasjon, oppgitthet eller liknende 
Kan føre til
 • psykiske plager

36 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Har nylig opplevd nedbemanning

Knyttet til
 • om virksomheten man jobber i har gjennomført nedbemanning i perioden 2016 til 2019
Kan føre til
 • jobbusikkerhet
 • lav tilfredshet
 • psykiske og fysiske helseplager

15 %

 

Alle
sysselsatte:

5%

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • Negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • Kommentarer om kropp og utseende
 • Nærgående blikk
 • Fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

39 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver og egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

25 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

Opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • håndtering av motstridende forespørsler og forventninger fra kolleger, ledere og personer som ikke er ansatt på arbeidsplassen
 • opplevelse av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • hodepine
 • psykiske helseplage

46 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan lukte eller puste inn gass, støv eller kjemikalier

Knyttet til
 • eksos fra kjøretøy og trafikk
 • røyk/avgasser
 • passiv røyking
 • gass/damp fra kjemikalier eller kjemiske produkter
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

Helseutfall blant politi/vakt o.l.

40 %

oppgir smerter i beina

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

35 %

oppgir søvnplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

20 %

oppgir øresus og nedsatt hørsel

3 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

Luftveisplager

Luftveisplager er mer utbredt i denne bransjen enn for yrkesaktive generelt

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

Fraværskader

Risikoen for fraværskader er fordoblet sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesgrupper

Les mer om arbeidsskader

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.