Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet blant renholdere

Om lag 68 000 personer jobber som renholder.

72 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

51 % har grunnskole som høyeste utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
18 %

53 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

58 % er medlem i en fagforening

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

Viktige utfordringer i renholderes arbeidsmiljø

Blant renholdere oppgis 1 av 2 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

34 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver og egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske plager

74 %

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og avfettingsmidler
 • langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem
 • økt risiko for å slutte i jobben

30 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever lave utviklingsmuligheter

Knyttet til
 • få muligheter for faglig utvikling
 • begrensede muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring man har fått gjennom utdanning og arbeid
Kan føre til
 • begrensede muligheter til å mestre nye utfordringer på arbeidsplassen
 • redusert selvbestemmelse og lav jobbkontroll

42 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Jobber med gjentakende armbevegelser

Knyttet til
 • arbeid med ensidige arm- eller håndbevegelser som gjentas mesteparten av arbeidsdagen
Kan føre til
 • plager i nakke, armer og hender

33 %

 

Alle
sysselsatte:

18 %

Arbeider på huk eller knær

Knyttet til
 • rengjøring på gulvnivå og andre lave overflater
Kan føre til
 • akutte forbigående kne- og ryggsmerter
 • utvikling av langvarige kne- og ryggsmerter

17 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

Kan puste inn kjemikalier

Knyttet til
 • bruk av kjemiske produkter, som for eksempel rengjøringsmidler i sprayform
Kan føre til
 • luftveisplager, og over tid astma eller kols

34 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • arbeid med løftede armer uten støtte, som ved rengjøring av overflater i høyden

   

Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

16 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever lav lederstøtte

Knyttet til
 • at man får lite støtte og hjelp av leder
 • at arbeidsresultater sjelden/aldri blir verdsatt
 • at leder ikke behandler ansatte rettferdig/upartisk
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske plager

Helseutfall blant renholdere

49 %

oppgir ryggplager

5 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

48 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

5 av 6

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

36 %

oppgir armsmerter

3 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

42 %

oppgir smerter i beina

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

11 %

oppgir hudplager

3 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager og -sykdommer

Mer om bransjen

 • 43 % arbeider alene
 • 51 % oppgir at de ikke har eller ikke vet om de har en bedriftshelsetjeneste tilknyttet sin bedrift
 • En høy andel av de som jobber i bransjen er innvandrere

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.