Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen passasjertransport på vei og bane

Om lag 35 000 personer jobber i passasjertransport som buss, trikk, bane, drosje og tog

82 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

89 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

34 % er over 55 år

ALLE SYSSELSATTE:
20 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen passasjertransport på vei og bane

I passasjertransport oppgis 3 av 5 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

51 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • Liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver
 • Liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • Få muligheter til utnytte kompetanse eller oppnå faglig utvikling
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

29 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Opplever ubalanse mellom innsats og belønning i jobben

Knyttet til
 • at man opplever at innsatsen man legger ned ikke belønnes med tilstrekkelig lønn, anerkjennelse, jobbsikkerhet eller status
Kan føre til
 • Økt risiko for psykiske helseproblemer, søvnplager, sykefravær og medvirkende årsak til frafall fra arbeidslivet.

29 %

 

Alle
sysselsatte:

28 %

Opplever konflikter på arbeidsplassen

Knyttet til
 • Ubehagelige situasjoner og konflikter med kunder, kollega eller leder
 • Vold eller trusler om vold
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Undertrykkelse av egne følelser som irritasjon og oppgitthet
Kan føre til
 • Økt risiko for skader, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær.
 • Vanlig å tenke at man ønsker å slutte i jobben.

70 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Har monotone arbeidsoppgaver

Knyttet til
 • Gjentagende arbeid med ensidige arm- eller håndbevegelser
 • Stillesittende arbeid mesteparten av arbeidsdagen
Kan føre til
 • Økt risiko for plager i nakke, armer og hender, og kan på sikt øke sykefraværet. Kan også føre til redusert trivsel og frafall pga. helseproblemer.

22 %

 

Alle
sysselsatte:

5 %

Utsettes for helkroppsvibrasjoner

Knyttet til
 • Vedvarende vibrasjoner fra kjøretøy som buss eller tog, som påvirker hele kroppen
Kan føre til
 • Økt risiko for korsryggssmerter og medvirkende årsak til frafall.

46 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Opplever risiko for arbeidsulykke

Knyttet til
 • Opplevelsen av å kunne bli utsatt for en arbeidsskade eller arbeidsulykke
 • Visshet om at feilhandlinger kan sette eget eller andres liv i fare
Kan føre til
 • Økt psykisk belastning, grunnet høy opplevelse av risiko.

Helseutfall innen passasjertransport

7 %

oppgir luftveisplager

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

33 %

oppgir smerter i beina

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

39 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

7 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Sykdommer

Diabetes, hjerte- og karsykdommer er mer utbredt blant de som jobber i passasjertransport på vei og bane sammenlignet med andre sysselsatte

Les mer om kroppslige plager og sykdommer

Mer om bransjen

 • Om lag 37 % er innvandrere
 • 62 % jobber skift
 • 41 % jobber natt

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.