Gå til innhold
Meny

Egenmelding

Egenmeldt fravær gjelder alt fravær som skyldes egen sykdom som ikke registreres med sykmelding fra lege.

Det egenmeldte fraværet utgjør om lag 15 prosent av det totale fraværet. Målt som fraværsprosent har det egenmeldte fraværet over tid ligget nokså stabilt på om lag 1 prosent Det betyr at en prosent av alle mulige dagsverk går tapt som følge av egenmelding.

Data for bruk av egenmelding ved sykdom må tolkes med forsiktighet fordi omfanget av retten til egenmelding varierer i arbeidslivet. Det er ikke lenger noe som heter «IA-bedrifter» (bedrifter som har inngått IA-avtale). IA-avtalen for perioden 2019-2024 gjelder hele arbeidslivet. Det er imidlertid fortsatt ulikheter når det gjelder retten til egenmelding. Folketrygdlovens bestemmelse om tre dagers egenmelding er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden (om egenmelding på nav.no). Virksomheter kan altså akseptere egenmelding i opptil 16 dager, men kan kreve legeerklæring etter dag tre. IA-avtalen for perioden 2019-2024 (PDF) oppfordrer virksomhetene til å videreføre utvidet egenmeldingsordning, og oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen.

Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding, og egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding. Arbeidsrelaterte forhold kan ha betydning for også det egenmeldte fraværet [1], men forskningen på dette området er sparsom.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Derås L. Egenmeldt fravær og årsaker til fravær. En kvalitativ undersøkelse av kvinnelige barnehageansatte. Tromsø: Universitetet i Tromsø; 2016