Gå til innhold
Meny

Høye krav kombinert med lav kontroll

Høye jobbkrav i kombinasjon med lav jobbkontroll er vist å øke risikoen for helseplager, sykefravær og uførhet.

Krav-kontroll-modellen[1] er en sentral og mye studert arbeidsmiljømodell som retter oppmerksomhet mot rammene rundt selve arbeidet og planleggingen av innholdet i arbeidet. Ifølge modellen får man vekst og utvikling i arbeidssituasjonen når den ansatte opplever krav og utfordringer kombinert med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for selv å styre egen arbeidshverdag.

Når det gjelder konsekvensene for helse og frafall, må man først og fremst være oppmerksom på en arbeidssituasjon som kjennetegnes ved at den ansatte opplever høye krav, men i liten grad opplever muligheter til å påvirke arbeidsmengde og pauser eller beslutninger som har betydning for hvordan man organiserer arbeidsdagen.

Denne kombinasjonen av høye jobbkrav og lav jobbkontroll, er definert som en belastende arbeidssituasjon og har i flere systematiske litteraturgjennomganger og metaanalyser vist seg å øke risikoen for hjerte- og karsykdom[2], psykiske helseplager[3], sykefravær[4] og uførhet[5]. En metaanalyse viser at høye jobbkrav kombinert med lav jobbkontroll har sammenheng med sykefravær relatert til psykiske helseplager[6].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Karasek, R. A. Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain – Implications for Job Redesign.Administrative Science Quarterly. 1979;24(2):285

  2. Kivimaki, M., Nyberg, S. T., Batty, G. D., Fransson, E. I., Heikkila, K., Alfredsson, L., Bjorner, J. B., Borritz, M., Burr, H., Casini, A., Clays, E., De Bacquer, D., Dragano, N., Ferrie, J. E., Geuskens, G. A., Goldberg, M., Hamer, M., Hooftman, W. E., Houtman, I. L., Joensuu, M., Jokela, M., Kittel, F., Knutsson, A., Koskenvuo, M., Koskinen, A., Kouvonen, A., Kumari, M., Madsen, I. E., Marmot, M. G., Nielsen, M. L., Nordin, M., Oksanen, T., Pentti, J., Rugulies, R., Salo, P., Siegrist, J., Singh-Manoux, A., Suominen, S. B., Vaananen, A., Vahtera, J., Virtanen, M., Westerholm, P. J., Westerlund, H., Zins, M., Steptoe, A., Theorell, T., Consortium, I. PD-Work Job strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data.Lancet. 2012;380(9852):1491

  3. Stansfeld, S., Candy, B. Psychosocial work environment and mental health–a meta-analytic review.Scand J Work Environ Health. 2006;32(6):443

  4. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179

  5. Knardahl, S., Johannessen, H. A., Sterud, T., Harma, M., Rugulies, R., Seitsamo, J., Borg, V. The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses.BMC Public Health. 2017;17(1):176

  6. Duchaine, C. S., Aube, K., Gilbert-Ouimet, M., Vezina, M., Ndjaboue, R., Massamba, V., Talbot, D., Lavigne-Robichaud, M., Trudel, X., Pena-Gralle, A. B., Lesage, A., Moore, L., Milot, A., Laurin, D., Brisson, C. Psychosocial Stressors at Work and the Risk of Sickness Absence Due to a Diagnosed Mental Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis.JAMA Psychiatry. 2020;77(8):842