Gå til innhold
Meny

Rollekonflikt

Hyppige rollekonflikter kan føre til økt risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske plager.

Rollekonflikter i arbeidshverdagen handler om opplevelsen av å stå ovenfor motstridende forventninger til jobben som skal utføres. Det kan være ulike forventninger til hvilke mål som skal nås, hvilke oppgaver som skal prioriteres, eller hvilken kvalitet det skal være på arbeidet som utføres. Rollekonflikten kan også handle om at man ikke har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre jobben man skal gjøre.

Over den siste tiårsperioden har det kommet flere studier som tyder på at hyppige rollekonflikter er en viktig risikofaktor i arbeidsmiljøet som kan ha betydning for muskel- og skjelettplager[1][2][3]  og psykiske plager[4][5]. Fysiske og mentale helseplager kan igjen øke risikoen for sykefravær, og rollekonflikt har blitt identifisert som en mulig risikofaktor for høyt sykefravær i den norske yrkesbefolkningen[6], selv om en kunnskapsoppsummering på feltet konkluderer med at studier som ser på denne sammenhengen, ikke er entydige[7].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Christensen, J. O., Knardahl, S. Work and neck pain: a prospective study of psychological, social, and mechanical risk factors.Pain. 2010;151(1):162

  2. Christensen, J. O., Knardahl, S. Work and back pain: a prospective study of psychological, social and mechanical predictors of back pain severity.Eur J Pain. 2012;16(6):921

  3. Sterud, T., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2013;70(5):296

  4. Finne, L. B., Christensen, J. O., Knardahl, S. Psychological and social work factors as predictors of mental distress: a prospective study.PLoS One. 2014;9(7):e102514

  5. Johannessen, H. A., Tynes, T., Sterud, T. Effects of occupational role conflict and emotional demands on subsequent psychological distress: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2013;55(6):605

  6. Aagestad, C., Johannessen, H. A., Tynes, T., Gravseth, H. M., Sterud, T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2014;56(8):787

  7. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179